Plansız gelişen kentlerde ulaşım, temel sorunların başında gelmektedir. Kentlerin mekânsal gelişimi için insan odaklı değil otomobil odaklı çözümler üretilmiş ve kentler yol, kavşak, köprü, viyadük vb. yapılarla inşa edilmiştir. Bu durum insanları bireysel araç kullanımına teşvik etmiş ve kent merkezlerinde yoğun bir trafik sıkışıklığına sebep olmuştur.

Günümüzde özellikle büyük kentlerde adeta bir kangrene dönüşen ulaşım sorunu, planlamaya dayalı çağdaş ve yenilikçi arayışlara ihtiyaç duymaktadır. Az eğimli ve düzlük arazilerden oluşan kentlerimizde bir ulaşım aracı olarak nadiren bisiklet kullanılmaktadır ancak buna ilişkin hiçbir yasal ve teknik düzenleme yapılmadığı için rekreatif spor amacıyla yapılan bir aktivite olarak değerlendirilmektedir. Oysa dünya kentlerinde yaşanan örnekler, gerekli altyapı oluşturulduğunda bütün kentlerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Bisiklet kullanımının daha çok kısa mesafeler için uygun olması ve olumsuz hava şartlarından etkilenmesi gibi bazı dezavantajları da vardır. Ancak kullanımı yaygınlaştığında enerji tasarrufu, ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması, trafik yoğunluğunun azalması hatta yaralanma ve can kayıplarının rastlanmaması gibi artıları da beraberinde getirecektir.

Bisiklet sadece kent içi ulaşım alternatifi olarak değil, uluslararası bir ulaşım alternatifi olarak da değerlendirilir ancak ülkemizde bisiklet kullanımı uluslararası, şehirlerarası ve kent içi ulaşımda epey ihmal edilmiştir ve konuyla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Sağlığa ve çevreye bu denli faydası olan bisiklet kullanımı, umuyoruz ki Türkiye’de de bir an önce yapılacak gerekli planlamalar ve düzenlemeler ile daha yaygın bir ulaşım aracı haline gelebilir.

Bisiklet Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Aktif ulaşım hem bireyin hem de toplumun sağlığını iyileştirir. Obezite, kalp rahatsızlıkları ve Tip 2 diyabet düzeylerini düşürdüğü için artık daha fazla kişi yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tercih eder. Ayrıca bisiklete binmek, otomobil gibi taşıtların sayısını azaltarak yolları daha güvenli hale getirir. Bisiklet kullanmanın beraberinde getirdiği faydaları sağlık ve çevre kapsamında şöyle sıralayabiliriz;

Bisiklet Kullanmanın Sağlığa Yararları

 • Duruşu ve dengeyi iyileştirir.
 •  Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur
 •  Enerjinizi arttırır.
 •  Esnekliği ve kas gücünü arttırır.
 •  Stres seviyesini düşürür.
 •  Depresyon riskini azaltır.
 •  Kalp hastalığının oluşumunu önler.
 •  Obeziteyi engeller.
 •  Diyabet, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları dengeler.

Bisiklet Sürmenin Çevreye Yararları

 •  Sera gazı emisyonunu azaltarak küresel ısınma problemini önemli ölçüde yavaşlatır.
 •  Taşıtlardan çıkan karbondioksit, karbonmonoksit, azot oksit gibi hava kirleticileri azaltır.
 •  Gürültü kirliliğini azaltır.
 •  Yeni otopark ve karayolları ihtiyacını azaltır.
 •  Doğal kaynakları korur çünkü bisiklet üretimindeki kaynak tüketimi, araba üretiminde kullanılan kaynak miktarına göre çok çok daha azdır.
 •  Araçlarda bulunan motor yağı, fren hidroliği yağı ve antifriz gibi çeşitli toksik kimyasallar içerir. Bu kimyasallar, yollara ve yollardan da su kaynaklarına karışır. Ancak bisiklette böyle bir yağ bulunmadığı için su kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.

“Anksiyeti Kaygı Bozukluğu Nedir” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz