fbpx

Herkes Özeldir Farklılıklar Güzeldir: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

NN’de çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki yaklaşımımız oldukça açıktır: Yaş, cinsiyet, etnik köken, din, dil, cinsel yönelim fark etmeksizin tüm insanlığı kucaklıyoruz. Çünkü biliyoruz ki asıl başarımız ve gücümüz, her birimizi benzersiz kılan özelliklerimizden geliyor. Bu doğrultuda farklılıklarımıza değer veriyor ve birbirimizi destekliyoruz.

Kapsayıcılık anlayışımızı, benimsediğimiz çeşitlilik ilkesiyle bütünleştirerek benzerliklerimiz ve farklılıklarımız ne olursa olsun herkese eşit şekilde değer verilen bir ortam yaratıyoruz!

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, eşsiz bireylerden oluşan bir grup insanın çeşitliliğine önem veren ve onların eşit değerde birer birey olarak çalışmasına olanak tanıyan iş ortamına atıfta bulunan kavramlardır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarına öncelik veren iş yerlerinin daha güvenli, mutlu ve üretken çalışma ortamları olduğu çoğunlukla kabul edilir.

Çeşitlilik

İş yerinde çeşitlilik, bir şirketin içinde bulunduğu ve faaliyet gösterdiği toplumu yansıtacak bir biçimde çeşitli insanlardan oluşan bir ekibi istihdam etmesi anlamına gelir. Yaş, cinsiyet, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim, eğitim ve etnik köken açısından onları farklı kılan özelliklere saygı duymak ve onları takdir ederek insanları güçlendirmek ile ilgilidir.

İnsanların birbirlerinin farklılıklarına gerçekten değer vermesi, basit bir hoşgörünün ötesine de geçerek birbirlerini anlamaya çalışmalarıyla başlar. Dolayısıyla çeşitlilik; farklılıkların güvenli, olumlu, korumacı bir ortamda keşfedilmesine olanak tanır. Böylece her bireyin biricikliğinin zengin boyutlarını kucaklar ve kutlarız. NN; toplumda ve iş gücünde çeşitliliğe olumlu bir değer atfederek herkes için yaşanabilir bir ortamı kurmayı önceliği haline getirmiştir.

Kapsayıcılık

İş yerinde kapsayıcılık; tüm bireylere adil ve saygılı davranılan, fırsatlara ve kaynaklara eşit bir şekilde erişmeleri için olanak verilen ve şirketin başarısına tam olarak katkıda bulunmaları adına alan tanınan bir çalışma ortamı demektir. Farklı özelliklere ve geçmişlere sahip bireylerin kültürel ve sosyal olarak kabul edildiği bir iş ortamı daha güvenli ve saygılı bir çevreye sahip olur.

Bu farklılıklar; yaş, cinsiyet, etnik köken, din/inanç, medeni durum, sosyoekonomik durum, eğitim geçmişi, sektör deneyimi, kurumsal görev süresi gibi çeşitli kategorilerde olabilir. Kapsayıcı bir çalışma kültürü yaratmada önemli olan, kim olursa olsun bireylerin değerli ve saygın olduklarını hissedecekleri biçimde bir ortam inşa etmektir. Kısacası; çeşitlilik farklı unsurları bir araya getirir ve kapsayıcılık da bu farklılıkların birlikte iyi çalışmasını sağlar.

Herkes Özeldir

İnsanlar birbirinden farklıdır ve bu oldukça doğaldır. “Herkes gibi olma” ve “başkalarının neler dediği” hakkında endişelenmeyi bırakıp kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Sen, “sen” olduğun için meydana gelen bir başarı, yaşam gücü, enerji vardır ve çünkü başka sen olmadığı için de bu enerji, başarı, güç eşsizdir.

Farklılıklar Güzeldir

Farklı deneyimlere sahip insanlar çeşitli görüşlere sahiptir. Onların dünyayı görme biçimlerini ve yaratıcılıklarını belirleyen ise bu farklı deneyimleridir. Farklılıklarımızı paylaşmak, yeni ve keşfedilmemiş düşünceleri ortaya çıkarır ve aynı zamanda bizi birbirimizi yakınlaştırır. Çeşitliliğin temsil edildiği kurumların verimliliğinin ve başarısının artırdığını biliyor ve biz de herkesi tüm farklılıklarıyla kapsıyoruz.

“Marka Yönetiminde Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisine geri dönebilirsiniz.

Herhangi bir şey ara