Çeşitlilik ve kapsayıcılık birbirine bağlı ilkelerdir. Ancak birbirlerinin yerine kullanılamaz. Çeşitlilik, iş yerinin yapısıyla ilgilidir. Farklılıklara sahip çalışanları dahil etme, onların bakış açısının ve katkısının ne kadar iyi değerlendirildiği ve bütünleştirildiği ile ilgilidir.

Bununla birlikte bu şirket, kendisini kapsayıcı olarak adlandırmak için tüm çalışanların bakış açısına eşit şekilde değer vermelidir.

İş yerinde eşitlik, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kurmakla mümkündür. Bu bakış açısına sahip bir iş yerinin birçok olumlu özelliği de beraberinde gelişir.

  • Çeşitlilik daha yaratıcı fikirlere ortam sağlar ve hızlı problem çözmeyi destekler.

Çalışanlar, farklı geçmişlerden ve yaş gruplarından kişilerden oluştuğunda, deneyimlerini ve bakış açılarını iş yerinde bir araya getirirler. Herkes kendi bakış açısıyla tartışmalara katkıda bulunabilir. Bir soruna veya bir fikre herkesin aynı perspektiften yaklaşmasındansa çeşitli bakış açılarına sahip olmak daha yaratıcı bir ortam hazırlar. Herkese sohbete katılma fırsatı vermek, daha yaratıcı fikirlerin ve daha iyi çözümlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır.

  • Nitelikli adaylar, kapsayıcı bir iş yeri kültürüne sahip şirketlere daha çok ilgi duyar.

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden şirketler, yüksek kaliteli adayları çekme ve işe alma konusunda çok daha fazla şansa sahiptir. Bu yetenekli bireylerin açık pozisyonlar için uygun olması ve şirket kültürüne uyum sağlaması daha olasıdır.

Çeşitlilik, yeni bir iş arayan adayların arzu edilen özellikler listesinde en üst sıralarda yer alıyor ve iş arayanların dörtte üçünden fazlası çeşitliliğin belirleyici öneme sahip olduğunu belirtiyor.

  • Kapsayıcı şirketler, çalışanlar arasında güven oluşturur.

Herkesin fikirlerini özgürce ve dürüstçe ifade edebilecek kadar güvende hissettiği bir ortam yaratan şirketler, oldukça başarılıdır. Çalışanlar kendilerini dürüstçe ifade edecek kadar yönetime güven duyar.

En yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı nokta da burasıdır. İnsanlar gerçekten düşündüklerini paylaşmaktan çekinmediklerinde en yaratıcı fikirlerini dile getirirler. Bazı insanlar, fikirlerinin alay konusu olacağına veya çalışma grupları tarafından reddedileceğine inanarak çok endişe duyarlar.

Gruptaki tüm fikirlerin dikkate alındığı bir ortamda ise, grup üyeleri düşüncelerini paylaşmaktan çekinmez. Şirket daha yaratıcı fikirlerden beslenir ve çalışanlar birbirlerinin bakış açılarına karşı sabırlı ve hoşgörülü olmayı öğrenir.

  • Kültürel çeşitlilik, profesyonel ve kişisel gelişim için daha fazla fırsat yaratabilir.

Çalışanlar, farklı kültürlerden gelen meslektaşlarından birçok alanda farklı deneyimler öğrenirler. Bu karşılaşmalar insanlar arasında daha iyi bir anlayışın önünü açar. Ayrıca geçmişte kazanılan önyargıları azaltır ve empati yeteneğini güçlendirir.

Kısacası, iş yerinde farklı geçmişlere ve farklı deneyimlere sahip insanlar bulunduğunda herkes bundan olumlu anlamda faydalanır.

Çeşitliliğin ve kapsayıcı bir kültürün benimsendiği çalışma ortamları bireysel becerileri destekler ve işletmelerin verimliliklerini olumlu yönde etkiler. NN Hayat ve Emeklilik olarak çalışma ortamımızda çeşitliliği ve kapsayıcılığı önemsiyor ve bunu sadece sözde bırakmayarak çalışma alanlarımızda hep birlikte inşa ediyoruz. Her çalışanımızın potansiyelini açığa çıkarabileceği eşit ve ulaşılabilir fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca müşteri deneyimini iyileştirmek ve farklı toplulukları da kapsamak amacıyla kapsayıcı bir müşteri deneyimini önemsiyoruz.

“NN Hayat’ta Çeşitlilik Nedir?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisine geri dönebilirsiniz.