‘’Kendin Ol, Çünkü Başka Sen Yok!’’ sloganı ile yola çıkan NN Hayat ve Emeklilik farklı dil, din, milliyet, eğitim ve kültür yapısına sahip iş gücüne açık olan bir çeşitliliği benimsemektedir. NN Hayat ve Emeklilik; herkesin kucaklandığı, değer ve saygı gördüğü, farklılıkların hoş karşılandığı bir ortamı inşa etmiştir.

Çok uluslu kurumlara bakıldığında farklılıkların yönetiminde çeşitli uygulamalar görülmektedir. Çeşitliliğe önem veren kurumlarda çalışanları özel kılan yetenek ve farklılıkları iş yerinde kullanmaları için destek verilir. Kurumlar bu yaklaşımın kendilerine farklı perspektifler kazandıracağının farkındadır. Bu doğrultuda yaratıcılığın gelişeceğinin, sorunların daha kolay çözülebileceğinin ve sürdürülebilirliğin teşvik edileceğinin bilincindedir.

Bunun yanı sıra çalışanlar arasındaki farklılıkları yok sayarak herkesi tek tipleştirmeye çalışmak, kurum içindeki olası çatışmalara zemin hazırlayabilir. Fırsat eşitliği ilkesini benimseyen iş yerleri çalışanlara eşit hak ve olanaklar sunmakta ve her çalışanın farklı olduğunu kabul ederek buna saygı duymaktadır. “Farklılıklar zenginliğimizdir” prensibini sahiplenen bu kurumların daha başarılı ve yaratıcı olduğu da gözlemlenmektedir.

İş yeri çeşitliliği, her bir personelin çalışma alanına kazandırdığı becerilere ve farklılıklara saygı duymak ve değer vermek anlamına gelir. Çeşitlilik içeren bir iş yeri; cinsiyet, ten rengi, yaş, etnik köken, fiziksel yetenek, cinsel yönelim, dini inanç gibi özellikler bağlayıcı olmadan tüm çalışanlara eşit hak ve fırsatlar sağlayan kapsayıcı bir ortamdır.

NN Hayat ve Emeklilik, hepimizin birbirine benzediği ama asla tek tip olmadığı ve bunun en büyük güç olduğu farkındalığıyla tüm insanlığı kucaklayan bir şirkettir. Herkese eşit fırsat ve olanağın sunulduğu NN Hayat ve Emeklilik’te çeşitlilik temel ilkelerden biridir. Bu ilke doğrultusunda sahip olduğumuz görünür olan ve olmayan tüm farklılıkları kapsar ve kucaklarız.

“İşyerinde Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisine geri dönebilirsiniz.