Anormal embriyonik veya fetal gelişim nedeniyle vücutta meydana gelen yapısal bir kusurdur melformasyon.

Birçok farklı malformasyon türü vardır. Örnekler arasında spina bifida, yarık dudak/damak, doğuştan kalp kusuru ve nöral tüp kusurları sayılabilir. Bir deformasyon, normal olarak gelişen veya gelişmiş bir yapı üzerinde dış kuvvetin neden olduğu bir morfogenez anormalliğidir.

Doğuştan Gelen Malformasyon

Malformasyonun genetik bir faktörden mi yoksa genetik olmayan doğum öncesi olaylardan mı kaynaklandığına bakılmaksızın, doğumda bir bebekte bulunan fiziksel bir durum doğuştan malformasyon. Burada çocuk normal bir fiziksel yapıya sahip değildir veya belirli bölgelerde normalin dışında farklılıklar vardır. Bir malformasyonda, bir yapının gelişimi, embriyonik yaşamın erken döneminde durdurulur, geciktirilir veya yanlış yönlendirilir ve bunun sonucunda oluşan etki kalıcıdır.

Konjenital malformasyonlarMalformasyon Nedir?

Konjenital malformasyonlar beyin, kalp, akciğerler, karaciğer, kemikler ve bağırsak yolu dâhil olmak üzere birçok farklı organı tutabilir. Bu kusurlar, kalıtsal (genetik) koşullar, fetüsün toksik maddelere maruziyeti (örneğin alkole), doğum yaralanması ve birçok durumda bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkabilir. Yaş, ırk, gelir veya yaşanılan bölge ne olursa olsun, tüm ebeveynler doğumda kusurlu bir bebeğe sahip olma riski altındadır.

Konjenital malformasyonlara doğum kusuru veya konjenital anomali de denir.

ABD’de (ve diğer birçok gelişmiş ülkede), bebeklerin %2-3’ü büyük bir Konjenital malformasyonla doğar. Bu bebekler arasında kalp kusurları, yarık dudak veya damak, Down sendromu, spina bifida ve uzuv kusurları olan birçok bebek bulunur.

Konjenital malformasyonlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ve diğer birçok gelişmiş ülkede) bebek ölümlerinin önde gelen nedenidir. ABD’de ölen her üç bebekten birinde Konjenital malformasyon bulunur.

Belirli bir Konjenital malformasyonun bir çocuğu nasıl etkilediği değişiklik gösterebilir. Büyük ölçüde kusurun ciddiyetine ve başka tıbbi problemlerin olup olmadığına da bakılmalıdır. Konjenital malformasyonları olan çocukların ebeveynleri, kusurun çocuklarının mevcut durumu üzerindeki etkilerinin özelliklerini, çocuklarının doktoruyla tartışmaya teşvik edilmelidir.

Bir morfogenez anormalliğinden kaynaklanan malformasyon, gelişmekte olan yapı içindeki içsel bir soruna bağlı olarak gelişir. Altta yatan mekanizmalara bakıldığı zaman; genetik, çevresel, sosyoekonomik durum veya bu faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle değiştirilmiş doku oluşumunu, doku büyümesini veya doku farklılaşmasını içerir.

Anne bakımı ve Destek

Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması veya koruyucu faktörlerin güçlendirilmesi yoluyla belirli doğum kusurlarının sıklığı azaltılabilir. Bunun yanı sıra annenin sürekli kontrollere gitmesi ve bebeğin sağlık durumunu hamil iken takip etmesi oldukça önemlidir.

Doğum kusurları olan çocuklar, fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi ve ailelerden ve toplumdan destek dahil olmak üzere uzun vadeli desteğe ihtiyaç duyabilir.

Kullanılan yazı içi görsel en.wikipedia.org adresinden alınmıştır.

Küresel Isınmaya Karşı” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da İyi Yaşa kategorisine geri dönebilirsiniz.