Yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika, geçmişten bugüne kadar kendilerine özgü geleneklere, değerlere, dillere, dinî inançlara ve birbirinden farklı yaşam tarzlarına sahip birçok kabileye ev sahipliği yapmıştır.

Afrika gibi büyük bir kıtada bilinen ve hatta hala bilinmeyen birçok kabile yüzyıllardır yaşamaktadır. Aslında düşünülenin aksine bazı kabileler kendi içlerinde kendi medeniyetlerini kurmuş, kendilerine özgü saygı ve sevgi biçimleri oluşturmuş, bazı çiğnenemez kuralları ise çoğu zaman derin düşüncelere dayanmaktadır. Bu kabilelerin yaşamlarında ne internet ne akıllı telefon ne de başka bir elektronik alet bulunmaktadır.

Hatta elektrik ağı ve su sistemi gibi basit modern uygarlık sembolleri bile bulunmamaktadır. Aşağıda bu kabilelerin en şaşırtıcı özellikleri sıralanmıştır:

  •  Dogonlar: 250 bin kişilik bir nüfusa sahip Dogonlar, Mali’nin Bandiagara Kayalıkları bölgesinde yaşayan bir kabiledir. En son 1930’larda temasa geçilmiştir. Dogonların astronomi alanındaki bilgileri bilim dünyasını oldukça şaşırtmıştır. Örneğin dünyanın yuvarlak olduğu bilgisine kadim zamanlardan beri sahiplerdi. Hatta dünyanın Güneş etrafında, Ay’ın ise Dünya etrafında döndüğünü, Sirius’un aslında tek bir yıldız olmayıp üçlü bir sistem oluşturduğunu ve bunların birbirleri etrafında 50 yılda döndüklerini, Satürn’ün halkalarını ve Jüpiter’in uydularını biliyorlardı.
  • Pigmenler: Afrika’nın ilk sakinlerinden olan Pigmeler, kıtanın çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde yaşarlar. “pigme” olarak adlandırılmalarının nedeni, boylarının ortalama 1.20 metre civarında olmasıdır. Yaşam tarzları daha çok İlkçağ dönemine aittir. Konuştukları dil ise kendilerine ait olan Mabea adlı bir dildir. Pigmelerin, nesilden nesle geçen şiirleri ve destanları da bulunmaktadır. Ölümden sonraki hayata ve “Komba” adı verilen tek bir tanrıya inanırlar. Ölülerini ağaç kabuklarında veya mağaralarda saklarlar. Çünkü atalarının ruhlarının her yerde yaşadığına inanırlar.
  • Hımbalar: Hımbalar Kuzey Namibya bölgesinde yaşarlar. Mukuru adında tek bir tanrıya taparlar ve her aile devamlı yanan bir ateş aracılığıyla Mukuru ile haftada bir iletişime geçer. Kabiledeki kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, kırmızı toprak boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparlar ve vücutlarına sürerler. Ciltlerine kırmızımsı bir renk veren bu renk onlar için, toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının bir simgesidir. Kabiledekilerin saç tarzları ve kıyafetleri sosyal statülerinin bir göstergesi olduğundan herkeste farklıdır. Kabiledeki insanlar güler yüzlü, sevgi dolu ve duyarlı insanlardır. Kabilenin geleneklerine göre düzen bozan kişileri düzeltmenin yolu cezalandırmak değil, sevgi ve o bireye kendi gerçek kimliğini hatırlatmaktır.
  • Dinkalar: Gururlu, bağımsızlıklarına düşkün ve savaşçı bir kabiledir. Sudan’da yaşanan iç savaş sonrasında dünyayla ilişiklerini tamamen kesmişlerdir. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçişleri geleneksel törenlerle kutlanır ve bu törenlerde aynı yaştaki erkekler, birlikte birçok güç sınamasından geçer. Bıçakla vücutlarına işaretler yaparlar ve bu sayede yetişkinliklerini belgelemiş olurlar.

“Hem Pratik Hem Lezzetli Kamp Atıştırmalıkları” Başlıklı bloğumuza gidebilir ya da Keşfet kategorisine dönebilirsiniz.