‘Yeniden Doğuş’ Rönesans

Rönesans dönemi resim, heykel, mimari, müzik ve edebiyat alanında ve daha sayamadığımız birçok alanda yeniden uyanışın hâkim olduğu bir dönemdir. 14.yy’larda Avrupa’da artan doğa bilinci ve klasik öğrenmenin yeniden canlanması ile daha bireysel bir insan görüşü gelişmeye başladı. Kelime anlamına baktığımız zaman da ‘yeniden doğuş’ anlamına gelmektedir Rönesans ve Orta çağın karanlık ve baskıcı zihniyeti karşısında bir yeniden doğuşu da temsil etmektedir. Doğaya olan ilginin, hümanist öğrenmenin, sekülerleşmenin ve bireyciliğin artması bu dönemin doğuşunu hızlandırmıştır.

1490’ların başlarından Roma’nın imparatorluk birlikleri tarafından yağmalandığı 1527’ye kadar yaklaşık 35 yıl boyunca gelişen Yüksek Rönesans sanatı, üç büyük figür etrafında döner: Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564) ve Raphael (1483-1520). Üçünün her biri dönemin önemli bir yönünü temsil ediyor: Leonardo, hiçbir çalışma dalının yabancı olmadığı yalnız bir dahi olan nihai Rönesans adamıydı; Michelangelo, duygusal ifadenin nihai aracı olarak insan vücudundan ilham alan geniş projeler tasarlayarak yaratıcı güç yaydı; Raphael, klasik ruhu

‘Rönesans Tablosu Gibi’ Deyimi Hangi Anlamda Kullanılır?

Giorgione – Fırtına (Tablo)

mükemmel bir şekilde ifade eden, uyumlu, güzel ve dingin eserler yarattı.

Bunların yanında saymakla bitirilemeyecek kadar sanatçı ve ortaya çıkardıkları sanat eserleri de yer almaktadır. Rönesans döneminde ortaya çıkan sanat eserleri estetik açıdan eşi benzeri olmayan bir mükemmelliğe sahip olmuştur. Bunun yanı sıra eserlerin arka planında yer alan fikirler bu eserlerin daha da kıymetli olmasını desteklemektedir. Bir dönemin sonu ile ortaya çıkan Rönesans buna paralel olarak o dönemde savunulan fikirleri de sanat eserlerine taşımayı başarmıştır.

Avrupa’da sanatın yükselişini simgeleyen Rönesans sanatına daha sonraki dönemlerde çok fazla değinilmiştir. Ortaya çıkmış olan eserler çok anlamlı ve estetik açıdan mükemmele dokunan bir yerdeler. Bu da sonraki dönemlerde bu minvalde karşılaşılan eserleri, fotoğrafları veya görsel çalışmaları etkilemiştir. İnsanlar bu mükemmellikte bir eser gördükleri zaman ‘Rönesans tablosu gibi’ deyimini dahi kullanmaya başlamışlardır. Modern zamanda birçok defile Rönesans dönemi renk cümbüşünü kumaşlarla aktarmaya çalışmaktadır. Bu defilelerde çekilen fotoğraflara gelen yorumlar genellikle ‘Rönesans tablosu gibi’ olmaktadır.

Rönesans sanatının etkileri hala devam ediyor ve hep de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü güzeli ve anlamlı olanı en iyi ifade etme şekilleri hep bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu ve buna benzer eserler ortaya çıktıkça da bizler de ‘Rönesans tablosu gibi’ deyimini kullanmaya devam edeceğiz.

Parkinson Hastalığı Nedir?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Keşfet kategorisine geri dönebilirsiniz.