Cenevre, İsviçre’nin güneybatısında, Cenevre Gölü etrafına kurulmuş, tarihi milattan önceki yıllara kadar dayanan eski bir yerleşim yeridir. Fransızca konuşulan bölgede yer alan bu kozmopolit şehir, turistik güzelliklerinin yanı sıra dünya tarihindeki önemli siyasi olaylara tanıklık etmesi bakımından da dikkat çeker. Uluslararası örgütlere ev sahipliği yaptığı için tarih boyunca birçok anlaşma da bu şehirde imzalanmıştır.

Cenevre Kantonunda yer alan Cenevre şehri, Zürih’ten sonra ülkenin en kalabalık 2. şehridir. Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere birçok önemli uluslararası örgütün merkezi Cenevre’de bulunur. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği şehirde yer alan bazı önemli uluslararası örgütlere örnek gösterilebilir.

Gelelim Cenevre’de düzenlenen önemli konferanslar ile ilgili unsurların kaderini değiştiren anlaşmalara…

1864-1949 Cenevre Sözleşmeleri

1859 yılında gerçekleşen İkinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı Solferino’dan sonra savaşın yarattığı yıkım çok tepki görmüş akabinde 1864 ile 1949 arasında, savaşlardaki yaralıların iyileştirilmesine ilişkin Cenevre ve Lahey kentlerinde bir dizi görüşmeler düzenlenmiş, bu süre içinde Birinci Cenevre Sözleşmesi, İkinci Cenevre Sözleşmesi, Üçüncü Cenevre Sözleşmesi ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi olmak üzere dört sözleşme imzalanmıştır. 1864 yılından itibaren ortaya çıkan anlaşmalar II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra (1949 yılında) önemli ölçüde güncellenmiştir.

Sonuç olarak Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, silahlı çatışmanın yürütülmesini düzenleyen ve etkilerini sınırlandırmaya çalışan uluslararası insani hukukun özünü oluşturmuştur.

1954 Cenevre Konferansı

Cenevre’de imzalanan en önemli anlaşmalardan biri, Cenevre Konferansı sonrasında imzalanan Cenevre Sözleşmesidir. Sözleşme 20 Temmuz 1954 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin ana maçı Kore Savaşı ve birinci Çinhindi Savaşı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözmekti. Sözleşme, Güneydoğu Asya’da Fransız İmparatorluğunun çökme aşamasında gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşme kapsamında 3 askeri anlaşma ve 6 adet tek taraflı bildirim imzalanmıştır.

Anlaşmalar Şehri Cenevre1966 Cenevre Anlaşması

Venezuela ve İngiliz Guyanası arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için imzalanmıştır. 17 Şubat 1966 tarihinde imzalanan anlaşma ile 1899 yılında İngiltere ve Venezuela arasında yapılan anlaşma hükmünü yitirmiştir. Böylece İngilizler Guyana’dan çekilmiş, bölgenin büyük çoğunluğu Venezuela’nın kontrolü altına girmiştir. Sözleşme imzalandıktan üç ay sonra da İngiliz Guyanası bağımsızlığına kavuşmuştur.

1974 Cenevre Antlaşması

Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşma sonucunda Kıbrıs’ta iki toplumun varlığı ve eşitliği kabul edilmiştirs. Böylece Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs adasında iki toplumun varlığı ve eşitliği gerçeğine dayanarak KKTC’yi kurmuştur.

Cenevre Konferansı 1988

Afganistan’daki sorunları çözmek amacıyla 14 Nisan 1988 tarihinde Cenevre’de bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta Afganistan ve Pakistan tarafları Birleşmiş Milletlerin ana merkezinde bir araya gelmiş, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği de konferans görüşmeleri sırasında garantör ülkeler olarak yer almıştır. Konferans sonucunda Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti arasında birtakım anlaşmalar sağlanmıştır.

Cenevre Libya Ateşkes Anlaşması

2020 yılında Libya’da süren iç savaşın sona erdirilmesi için Libya’daki taraflar ve Birleşmiş Milletler arasında Cenevre’de bir görüşme düzenlenmiştir. Görüşme sonucunda kalıcı ateşkes için anlaşmaya varılmıştır.

Ağaç halkaları bize ne anlatıyor?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.