Babil, Orta doğu tarihindeki uygarlıkların merkezinde olan bir kenttir. Yüzlerce yıl Mezopotamya kültürünün merkezinde olmuştur. Ünlü Babil Kulesi, Asma bahçeleri, büyük ve görkemli heykelleri, heybetli kent kapıları ile tanınan bu kentte dünyanın ilk kanun kitabı yazılmıştır. Ancak aynı zamanda kutsal kitaplar, Babil’in şiddetinden ve zulmünden de güzellikleri kadar bahsederler.

1800’lü Yıllarda Keşfedildi

Babil, 1800’lü yıllarda günümüzdeki Irak toprakları içinde bulundu. Alman arkeolog Robert Koldewey başkanlığında 19’uncu yüzyıl sonunda kazılar başladı. Kentin birçok alanı bu kazılarda ortaya çıkarıldı. M.Ö. 605-561 yılları arasında Kral II. Nebukadnezar tarafından inşa ettirilen alan, kentin zenginliğini ve görkemini sergiliyordu.

Güney Mezopotamya’nın Başkenti

Fırat ile Dicle nehirleri arasında, Bağdat’a 90 kilometre uzaklıktaki muhteşem kent Babil, fatihlerin gözdesi bir kentti. Fatihlerinin gözünde bir ödüldü. İşgal edilse bile yeniden küllerinden doğuyordu. Yahudi ve Hıristiyan kültürlerine binlerce yıl ev sahipliği yapan bu nadide kent, Eski Ahit’te Yahudilerin sürgünü ile anılır. Bronz Çağı’nın sonlarında stratejik bir önem kazanan kent, Sümer başkenti Ur’un karşısında en güçlü şehir haline geldi. Güney Mezopotamya bölgesinin başkenti olarak binlerce yıl önemli bir merkez oldu. Ancak Babil, ne zaman istikrarlı bir döneme girse yeni bir işgale maruz kalıyordu. Bu sebeple homojen Babil kültürü yoktur. Binlerce yıl üst üste inşa edilen geleneklerin ürünü birden fazla Babil kültürünün karşımı vardır.

Babillerin Görkemli TarihiGörkemli Kentin Heybetli Kralı: Hammurabi

Babir, Amor asıllı Babil Kralı Hammurabi döneminde (M.Ö. 1792-1750) antik dünyanın en verimli ve zengin topraklarından biri haline geldi. Hammurabi’nin başarıları, haleflerini başarısız kılıyordu. Eski Orta Doğu’nun en etkileyici hükümdarı olarak bilinen Hammurabi, dünyanın ilk yazılı yasalarını çıkarmıştır. “Hammurabi Yasaları” olarak bilinen kitap, dünyanın ilk kanun kitabıdır. Bu yasa aynı zamanda, deşifre edilmiş en eski yazılardan biri oldu. Hammurabi, kendisini sadece Babil’in değil, çevre toprakların da kralı ilan etti. Koalisyon olanakları ile seleflerinden daha büyük bir güce ulaştı.

Babil’in Tarihinden Kesitler

 • Babil’i üç katmanlı bir duvar çevreliyordu. Üçüncü katman bir hendekle korunuyordu. İç duvarın uzunluğu 60 metreden fazlaydı.
 • Şehre gelenleri ejderha ve boğalarla süslenmiş kapılar karşılıyordu.
 • Dinsel ve ticari bir merkez olan kentteki halk; Marduk, İştar ve Ninurta gibi Babil tanrıları için yapılan tapınaklarda ayin yapıyordu.
 • Zengin ailelerin büyük evleri vardı. Her evde ayrı yatak odaları, tuvalet ve oturma odası vardır.
 • Bina temellerinde sırlı tuğlalar kullanılmıştı. Zeminde su yalıtımı yapılmıştı.
 • Babil asma bahçeleri, antik dünyanın en önemli mimari şaheserlerinden biriydi. Kral Nebukadnezar’ın karısına hediye etmek için inşa ettirdiği düşünülen asma bahçeleri, yedi katlı bir yapının birleşimiydi.
 • Babil Kulesi, Herodot’a göre 220 metre uzunluğa ve genişliğe sahipti.
 • Kentin en düşük sınıfı kölelerdi. Suçlu ve borçlu kişiler de köle yapılabiliyordu. Kuraklık durumunda aileler çocuklarını tapınak köleliğine gönderirdi.
 • Babil’de yaklaşık bin tanrıya inanılıyordu. Marduk, en güçlü tanrı haline getirilmişti.
 • Babillilerin en önemli eğlencesi 11 günlük yeni yıl şenliğiydi.
 • Babil, Nabonidus’un hükümdarlığında çöküş dönemine girdi. Nabonidus, iktidarını yitirinceye dek 17 yıl boyunca Babil’i yönetti. Krallığını kaybettikten sonra köle olarak öldüğünü iddia edilir.
 • M.Ö. 539’un eylül ayında Opis Savaşı sonrası Büyük Kiros’un yönetiminde Pers orduları zafer kazandı. Kiros, Babil’in kralını ve egemenliğini feshetti. Babil İmparatorluğu Pers İmparatorluğu’nun parçası oldu.

Kaynaklar:
sabah.com.tr/kultur-sanat/2020/01/17/babil-kulesi-efsanesi-babil-kulesi-nerede-gercekte-var-mi
tr.wikipedia.org/wiki/Babil%27in_Asma_Bah%C3%A7eleri
antiktarih.com/2018/06/10/babilin-asma-bahceleri

Hun İmparatorluğu: Atilla’nın izleri” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.