Günümüze kadar birçok bilim insanı yetişmiştir. Özellikle 11. yüzyıldan günümüze kadar bilim dünyasına çıkış yapmış birçok Türk bilim insanı olmuştur. Bilim insanlarının verdiği eserler günümüzde halen kullanılıp eğitimlerde kullanılmaktadır. Aşağıda bazı önemli bilim insanlarının kısa hayatları ve bilime katkıları sıralanmıştır:

Ali Kuşçu

Eğitim-öğretim ve yetiştirdiği bilginlerle çağını aşan bir bilgin olmasıyla beraber astronom ve matematikçi de olan Ali Kuşçu, 1403’te Semerkand’da, Timur İmparatorluğu topraklarında doğmuştur. “Kuşçu” lakabıyla meşhur olmalarının nedeni babası Muhammed’in, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu olan ve aynı zamanda Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in kuşçusu olmasından kaynaklıdır. Ali Kuşçu astronomi ve matematikle yakından ilgilenmiştir. Medrese alimlerinden biri olarak bilinmektedir. Ay’ın haritasının çizimini yapmıştır.

Uzay konusunda birçok araştırma yaparak uzay ve uzay bilimi konusunda özgün çalışmalar yapmıştır. Ay’ın uydu olduğu Güneş’ten aldığı ışınları yansıttığını ortaya koymuştur.

Piri Reis

Asıl adı Muhyiddin Piri Bey olan Piri Reis 1470 yılında Karamanda doğmuştur. Usta denizci ve kartograf olan Piri Reis insanlığa ve bilime yaptığı katkılar sayesinde dünya tarihine ismini yazdırmış Türk bilim insanlarındandır. En bilinen eseri Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıdır.

Bu kitap sayesinde elinde teknolojik imkanlar olmamasına rağmen haritacılık bilimine önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca ilk dünya haritasını çizerek yolculara yol göstermiş, tarihi bilgiler sayesinde ilk dünya haritasını kaleme almıştır. Dünyanın başka denizciler tarafından tanınmasını sağlamıştır. Hatta bu eser Osmanlı donanması içinde fetihleri hızlandırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde hizmet veren Piri Reis Padişahın emriyle idam edilmiştir.

Afet İnan

Atatürk’ün manevi kızı olan Afet İnan, en iyi sosyal bilimcilerden biridir. Bursa Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra henüz 17 yaşındayken öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Atatürk tarafından keşfedildikten sonra dil eğitimi almak için yurt dışına gönderilmiştir. Aldığı eğitimlerle ülkenin en iyi tarihçilerinden birisi olmuştur.

Türkiye’ye döndüğünde Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu ve açılışında büyük rol üstlenmiştir. Aynı zamanda öğretmenlik yapmaya da devam etmiştir ve akademik eğitimini ilerletip 1950 yılında tarih profesörü olmuştur. Afet İnan, 1985 yılında vefat etmiştir.

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ, insanlık tarihinin en gizemli toplumlarından olan Sümerler hakkında dünyaca bilinen çalışmalara imza atmıştır. Sadece Sümer değil aynı zamanda, Akad ve Hitit dilleri üzerine de bir uzmandı. Aynı toplumların dillerine, kültürlerine ve inançlarına yönelik 13’ten fazla kitabı bulunmaktadır. Muazzez İlmiye Çığ, özellikle Tarih Sümerle Başlar kitabıyla büyük yankı uyandırmıştır. Kendisi bugün 104 yaşındadır.

Türkan Saylan

Türk tıp tarihinin en etkili doktorlarından ve araştırmacılarından biri olan Türkan Saylan, 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Dermatoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yapmıştır. 1976 yılında cüzzam araştırmalarına başlamıştır. 1986 yılında Hindistan’da Ghandi Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kendisi kadınların eğitim hayatındaki yerini fazlasıyla önemsemiş ve bu konuda sosyal girişimlerde bulunmuştur. 1989 yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurmuştur. Uzun süre boyunca buranın genel başkanlığını yürütmüştür. 18 Mayıs 2009 yılında vefat etmiştir.

Aziz Sancar

Günümüzün yetiştirdiği Türk bilim insanları arasında yerini alan, şu an da yaşayan en ünlü Türk bilim insanlarından biri olan Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kendisi akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra moleküler biyolojiye yönelmiştir.

DNA onarımı, biyolojik saat, kanser tedavisi gibi konular üzerine 288 bilimsel makale ve 33 kitap yayınlamıştır. 2015 yılında hasar gören DNA’ların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerini haritalandıran çalışmasıyla Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür.

“Filler Hakkında İlginç Gerçekler” Başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.

*Görseller tr.wikipedia.org’dan alınmıştır.