Atilla, hiç kuşkusuz Hun İmparatorluğu’nun en bilinen, en çok ses getiren ve belki de ardından en çok konuşulan imparatoru idi. Pis, eğitimsiz barbar klişesinin aksine Tuna Nehri’nin kuzeyindeki en güçlü ailenin bir bireyi olarak 5. yüzyılın başlarında dünyaya geldi. Adı “Baba, Ata” anlamlarına gelir; bazı tarihçilere göre bu isim doğduğunda değil, yaşarken yaptıklarına saygı göstermek adına sonradan verildi. Her ne olursa olsun Atilla ismi, kendi halkı ve müttefikleri arasında eşsiz bir lideri çağrıştırırken düşmanları için bambaşka anlama geliyordu. Söz gelimi Atilla, Roma İmparatorluğu’nda “Flagellum Dei” yani “Tanrının Belası” olarak adlandırılırdı.

Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olan Pannonia’da (Macaristan) tahminen MS 406’da doğan Attila MS 434’te kardeşi Bleda ile Hunların ortak hükümdarları seçildi. 445’te Attila Hun İmparatorluğu’nun tek hükümdarı oldu.

Kendisinden önce Hunlar Avrupa’ya girmiş ve Got’ları sürerek binlerce Got’un Roma İmparatorluğu’na sığınmasına sebep olmuştu. Ama Hun kabileleri dağınıktı. Atilla, hemen hemen tüm Hun kabilelerini birleştirdi. Bu arada Romalılarla kısa süreli bir barış anlaşması yaptı. Bazı Roma isyanlarının bastırılmasına, Romalıların Franklar ve Vizigotlar gibi Cermen kabilelerinden gelen tehditleri bastırmasına yardımcı oldu.

Ardından Hun hükümdarlığını birçok Cermen kabilesini içerecek şekilde genişleten Atilla, hayatı boyunca Doğu ve Batı Roma’ya birçok sefer düzenledi. Batı Roma İmparatorluğu’na yürüdüğü bir seferde Papa Büyük Leo’nun ricası üzerine harekatı durduran Atilla, “Papaya diz çöktüren lider” olarak anılır.

Hun İmparatorluğu: Atilla'nın İzleri

İşte Atilla ve Atilla’nın dünya üzerinde bıraktığı izler hakkında ilginç gerçekler:

  1.  Macarlar kendilerini Hun-Türk kökenli Attila’nın geç torunları olarak görürler. Macarca Ural-Altay dil ailesinden gelir ve tıpkı Türkçe gibi sondan eklemelidir.
  2. Attila, gelmiş geçmiş en büyük savaşçılardan biri olarak bilinir.
  3. Attila’nın mezar yeri kimse tarafından bilinmez.
  4. Altına ve zafere karşı doyumsuz bir sevgisi olmasına rağmen Atilla çok mütevazı bir hayat yaşadı.
  5. Roma’nın güçlü generali Flavius Aetius ile çok yakın bir ilişkisi vardı.
  6. Tanrının Kırbacı olarak da bilinen Atilla, askeri zekası ve liderlik yetenekleri ile neredeyse Roma İmparatorluğu’nun çökmesine neden oldu!
  7. 447-449 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu’nu defalarca yendi.
  8. Hayatında sadece bir kez, Katalonya savaşında yenildi.
  9. Attila sebepsiz bir savaşı sevmezdi. Söz gelimi, Batı Roma ile savaşabilmek adına İmparator III. Valentinianus’tan nişanlısını göndermesini ve İmparatorluğun yarısına tekabül eden bir çeyizin kendisine teslim edilmesini istemişti.
  10. Askeri başarıları ve Attila’nın kararlı duruşu karşısındaki rakiplere hep geri adım attırdı.

Kaynaklar:
tr.wikipedia.org/wiki/Attila
yeniakit.com.tr/kimdir/Attila
edosszie.hu/rejtelyes-hun-orokseg

Sanat akımı olarak Kübizm” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.