Kasırgalar, dünyadaki en güçlü ve yıkıcı güçlerden biridir. Ama güçlerini nereden aldıklarını hiç merak ettiniz mi? Bir kasırganın oluşumu karmaşıktır, ancak temel olarak üç faktöre bağlıdır. İlki sudur. İkinci bileşen ise nemli havadır. Ve son olarak, bir kasırganın oluşması için rüzgarların olması gerekir.

İklim değişikliğinin daha önce tanımlanmamış bir etkisi olan kasırgalar, karaya ulaştıktan ve zararlarını iç kesimlere yaydıktan sonra daha uzun sürebilir.Peki, ikisinin arasındaki bağlantı tam olarak nedir ve neden kasırgalar gitgide güçlenmektedir?

Verilere göre, bir kasırganın saatte 177 kilometreyi aşan sürekli rüzgarlarla kategori 3 veya daha büyük bir fırtınaya dönüşme olasılığı, 1979’dan bu yana her on yılda bir yaklaşık yüzde 8 arttı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (NOAA) iklim bilimcisi James Kossin, “Sonuçlarımız, bu fırtınaların küresel ve bölgesel düzeylerde daha güçlü hale geldiğini gösteriyor, bu da kasırgaların ısınan bir dünyaya nasıl tepki verdiğine dair beklentilerle tutarlı” diyor.İklim araştırmacıları, daha sıcak okyanus sıcaklıkları ve atmosfere eklenen nem bu fırtınalara enerji verme eğiliminde olduğundan, daha güçlü kasırgalarda bir artış olacağından uzun süredir şüpheleniyorlardı.
Bununla birlikte, gerçek dünya verilerinin gelmesi daha zor olmuştur. Tropikal siklonlar ve tayfunlar olarak da bilinen kasırgalar, nereden kaynaklandıklarına bağlı olarak, yalnızca ara sıra ortaya çıkar ve incelenmesi zor olabilir. Ayrıca, bu fırtınalar, insanlar üzerinde doğrudan bir etki yaratmazlarsa, genellikle göz ardı edilir.

Kasırgalar Neden Güçleniyor
Kossin’e göre her yıl veriler geçen yıldan biraz daha farklı bir hal alıyor, her yeni uydu yeni araçlara sahip ve verileri farklı şekillerde yakalıyor, bunun sonucunda ise birlikte dokunmuş tüm uydu verilerinin bir patchwork zanaatine sahip oluyoruz.
Yine de, dünyanın dört bir yanındaki fırtınaların uydu görüntülerini yorumlamamıza yardımcı olabilecek bilgisayarlar sayesinde ekip, 1979’dan şimdiye kadar daha güçlü kasırgalara doğru tespit edilebilir bir eğilim olduğunu gösterdi ve bu, sera ısınma simülasyonlarıyla tutarlı bir şekilde örtüşüyor.
Kossin, “Bu ileriye doğru atılmış iyi bir adım ve küresel ısınmanın kasırgaları daha güçlü hale getirdiğine olan güvenimizi artırıyor” diyor, “ancak sonuçlarımız bize eğilimlerin ne kadarının insan faaliyetlerinden kaynaklandığını ve ne kadarının sadece doğal değişkenlik olabileceğini tam olarak söylemiyor. ”

Sonuç olarak, araştırmacılar, kasırga yoğunluğuna katkıda bulunan iklim değişikliğinden başka birçok faktör olduğunu kabul ediyor. Yine de, mevcut sera ısınması anlayışımıza dayanarak, bu hızlı ve tehlikeli değişiklikler üzerinde gerçekten “olası bir insan parmak izi” var gibi görünüyor.
Araştırmada yer almayan bir kasırga uzmanı olan Kerry Emanuel, The Washington Post’a kasırga araştırma topluluğu kasırgaların yavaşlayıp yavaşlamadığı (potansiyel olarak kara nedeniyle daha fazla yıkıma neden olup olmadığı) konusunda tartışabilirken, genel olarak bunların daha fazla anlaşmaya varıldığını söylüyor. Fırtınalar, okyanusların ısınmasıyla birlikte daha fazla yağış getiriyor.

Dünya Üzerindeki En Tuhaf Hayvanlar” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.