Batı’nın sanat akımlarından biri olan Kübizm, “dünyayı temsil etmenin yeni yolu” olarak ifade edilir. Pablo Picasso ve Georges Braque önderliğindeki Kübistler, resimlerde tek bakış açısını reddederek, asırlık geleneklerden koptu. Bunun yerine üç boyutlu konuların parçalandığı bir akım geliştirdiler. Bu akımda, aynı anda birkaç farklı bakış açısıyla yeniden tanımlanan analitik bir sistem kullandılar. Kübizmin diğer önemli temsilcileri arasında Robert Delaunay, Francis Picabia, Jean Metzinger, Marcel Duchamp ve Fernand Léger yer alıyor.

Kübizm sanat hareketi, 1907 yılından itibaren Paris’te gelişen bir akımdır. Kübizm iki aşamada değerlendirilir. Analitik aşama, 1907-1912 yıllarında gelişmiştir. Nesneleri gözün değil zihnin algıladığı şekilde göstermeye çalışan ilk aşamadır. Sentetik aşama ise, 1913 ila 1920’lerde yaygınlaşmıştır. Sentetik aşamada; daha parlak renklerde, daha az ve daha basit formlardan oluşan eserler yer alır.

Sanat Akımı Olarak KübizmKübizm Sanat Akımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kübistler, soyut şeylerin aslında somut olduğunu iddia eder.

  • Kübizm, Batı’nın yüzyıllardır benimsediği geleneksel sanatı yerle bir ederek devrim niteliğinde bir akım ortaya çıkarmıştır.
  • Kübizm, bilinenin aksine “küçük küple” veya “her şeyi küp küp resmetme sanatı” değildir.
  • Bu akıma “Kübizm” ismi, bir iddiaya göre ressam Henri Matisse tarafından, diğer bir iddiaya göre de şair ve sanat eleştirmeni Guillaume Apollinaire tarafından verilmiştir.
  • Ressam Paul Cezanne, doğayı geometrik şekillerle görmeyi tercih ederek, bu tarzı tuvale aktarmıştır. Bu yönüyle Picasso ve Braque’nin ilham kaynağı Cezanne’dir.
  • İspanyol sanatçı Juan Gris, Picasso ve Braque’dan sonra “en önemli kübist sanatçı” olarak bilinmektedir.
  • Şair ve eleştirmen Guillaume Apollinaire, kübizmin yepyeni bir görsel dil ortaya çıkardığını ifade etmiştir.
  • Bir iddiaya göre, Einstein’ın 1905 yılında keşfettiği “Görecelik Kuramı” ve atomun parçalanması, kübizmin geometrik formlarını ve görsel dilini etkilemiştir.
  • Picasso’nun 1907 tarihli “Avignonlu Kızlar” tablosu, “kübizmin temellerinin atıldığı yapıt” olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda “modern sanat tarihinin açılış sayfası” olarak görülür.
  • “Avignonlu Kızlar” resmi tam olarak kübist akımı temsil etmez; ancak kübizme yol açmıştır.

Sonuç olarak; Kübizm, doğayı taklit etmek yerine geometri ve üç boyut ekseninde tuvale taşınan bir görsel dildir. Bu yönüyle yenilikçi birçok sanat akımına ilham ve öncü olmuştur. Resme cazibe ve etki katan sınırları aşarak, sanatsal yozlaşmanın önüne geçmiştir.

Kaynaklar:
milliyet.com.tr/kultur-sanat/kubizm-nedir-maddeler-halinde-kubizm-neleri-icerir-6168652
en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d%27Avignon
euronews.com/2019/09/20/un-apologises-for-blaming-spanish-republicans-for-the-guernica-massacre

Karnitin nedir? Karnitin neden kullanılır?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.