Belki de en değişik 23 Nisan’ı yaşayacağız bu yıl. Öğrenciler balkonlardan haykıracak şarkılarını. Bayram havası sokaklardan evlerimize konuk olacak belki de. Şartlar ne olursa olsun, hiç kuşkusuz tüm Türkiye yine tek yürek olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şarkılarla, bayraklarla kutlayacak. Aramızda sosyal mesafe olsa da kalpler yana yana atacak…

Peki, o zor dönemde neler yaşanmıştı? Mustafa Kemal Atatürk neler düşünüyordu? TBMM gerçekten “hangi ahval ve şerait” altında kuruldu? Hatırlatmak için kısa bir özet hazırladık…

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul edilen siyasi ilkelerin hiçbirinin yeni Türkiye’nin siyasi şekillenmesinde ilke olarak kabul edilemeyeceğine inanıyordu. İstanbul’un işgali üzerine 19 Mart 1920’de illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek Ankara’da açılacak yeni bir meclis için, bulundukları bölgelerde aday seçimlerinin yapılmasını istedi. Ayrıca İstanbul’un işgali sonrasında dağıtılan Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu’ya kaçabilenlerin haklarının da saklı tutulacağı bildirildi.

Bir taraftan Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesinden başlayıp; Nallıhan, Beypazarı üzerinden Ankara’ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları durdurulmaya çalışılırken diğer taraftan da Ankara’da toplanan ama durumun tam olarak farkında olmayan milletvekillerini de huzursuz etmeden bir an önce Meclis toplanmalıydı. Bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük endişesi ise yaşanan olaylar nedeniyle Meclis açılışının gecikmesiydi. Nihayet, gelebilen milletvekilleriyle yetinilerek , Meclis’in 23 Nisan Cuma günü açılmasına karar verildi.

Sokaklardan evlerimize dolan bayram 23 Nisan

İşte bu şartlar altında Atatürk 22 Nisan 1920 tarihinde şu bildiriyi yayınlar:

Telgraf                                                                                                                                                         22.04.1920

Dakika geciktirilmeyecektir.

Bütün Valiliklere, Müstakil Sancaklara, Kolordulara, Nazilli’de Albay Refet Beyefendi’ye, Bursa’da 56.Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi’ye, Balıkesir’de 61.Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendi’ye

Tanrı’nın lütfuyla Nisan 23’ncü Cuma günü, Cuma Namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden itibaren askeri ve sivil tüm makamlarla bütün milletin tek merkezinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.

                                                                                                                               Hey’et-i Temsiliye adına
                                                                                                                                       Mustafa Kemal”

Sokaklardan evlerimize dolan bayram: 23 Nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 13:45’te törenle açıldı. İlk oturumu, en yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey yönetti. Ankara milletvekili olarak seçilmiş olan Mustafa Kemal Atatürk 24 Nisan 1920’de gerçekleştirilen ikinci oturumda oy birliği ile Meclis Başkanı olarak seçildi. Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu konuşmada, yakın tarihimizin olaylarını yorumlayarak, TBMM’nin izleyeceği siyaseti şöyle özetledi: “Milletimizin kuvvetli, mesut ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza uygun bulunması ve dayanması gereklidir. Milli siyaset dediğimiz zaman anladığım ve anlatmak istediğim mana şudur: Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak… Medeni dünyadan, medeni ve insani muameleye karşılık dostluk beklemek.”

Meclis Mustafa Kemal tarafından verilen, meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması hakkındaki önergeyi kabul etti. Yapmış olduğu konuşmada da en büyük vurgusu insani muameleye karşılık dostluk beklemekti.

Sokaklardan evlerimize dolan bayram: 23 Nisan

23 Nisan 1924’de, Mustafa Kemal Atatürk, kendi talebiyle milli bayram olarak kabul edilen bu özel günü, Meclisin açılışından tam 9 yıl sonra, çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevgisinin ifadesi olarak çocuklara armağan etmiştir. Çünkü çocuklar bir milletin geleceğidir.

Okumayı Eğlenceli Hale Getirin! İşte size birkaç basit öneri” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.