Güreş, binicilik ve cirite yakın ilgisi olan Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan Cumhuriyet’in spor alanında da çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını hedefliyordu. Çünkü Ulu Önder Atatürk’e göre “spor” bütün milletçe değeri anlaşılması gereken bir vatani görevdi. İşte bu yüzden dünyada beden eğitimini zorunlu hale getiren ilk devlet adamı Atatürk’tü.

19. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı’ya adım atan modern spor geldiği tarih itibariyle yalnızca elit kesimin bir uğraşıydı. Batı dünyasının uyguladığı şekliyle jimnastik, Tanzimat dönemindeki modernleşme süreciyle Mekteb-i Hayriye’nin ders programına girse de (1863) futbol, basketbol ve tenis gibi sporlar sadece Osmanlı’da yaşayan gayrimüslimlerce ilgi gördü. İlerleyen senelerde futbol Osmanlı tebaası tarafından daha popüler bulunarak modern sporun geniş kitlelere yayılmasına öncülük etti.

Ardından jimnastik ve atletizmde futbolun yanında yerini alarak halkın spora bakış açısını değiştirmeye başladı. Ancak 1. Dünya Savaşı ve takip eden Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet kurulana kadar spor alanındaki gelişmelerin durmasına sebep oldu. Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün spora bakış açısı devlet kadrolarını harekete geçirdi; spor ile yakından ilgili bir gençlik yetiştirmek adına bu dönemden itibaren yoğun çalışmalar başlatıldı.

Atatürk ve SporMustafa Kemal’in bizzat isteğiyle Halkevleri eğitim programına spor da dahil oldu. Türkiye’deki spora yönelik eğitim kurumlarının müfredatlarının hazırlanması konusu ile de bizzat ilgilenen Mustafa Kemal Atatürk, yetenekli gençlerin spor konusunda eğitim almaları için yurtdışına gönderilmelerini temin etti.

Mustafa Kemal Atatürk, her alanda olduğu gibi spor alanında da kadınları destekledi ve kız çocuklarının spor eğitimi alması ile yakından ilgilendi. Gazi Koşusu’nu başlatan, Türk Kuş’unu kuran, Türk futbolunda Gençler Ligi’nin kurulmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, kadınlar olimpiyatlara alınmadan önce (1928) kadın sporcularımızın yetişmesine ön ayak oldu. 1926 yılı itibariyle Mübeccel Hüsamettin, Nermin Tahsin ve Emine Abdullah ilk kadın atletlerimizdi. Takip eden yılda kadın kürekçilerimiz ve tenisçilerimiz yetişti.

Türk Sporu’nu gerçek anlamda tüm Türkiye’de örgütleyen ve yaygınlaştıran Atatürk, yasalar ile spor tesislerinin yapılmasına da ön ayak oldu.

 

“Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.”
Mustafa Kemal Atatürk

Phaselis antik kentin hikayesi” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.