Timsahlar

Sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan, vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren timsah grubunun Latince adı “Crocodilia” dır. Crocodilia, 84 milyon yıl önce evrimleşmiş büyük sürüngenler takımının genel adıdır. Bu takım altında, aligatörler (alligator), kaymanlar (caiman), timsahlar (crocodile) ve garyaller (gharial) aileleri bulunmaktadır. Bilim insanları “timsah” dedikleri zaman, genellikle gerçek anlamda timsahları yani aileyi kastederler. Bu kafa karışıklığının temel nedeni takım ve ailenin aynı İngilizce ada sahip olmasıdır. Aligatörler (alligator), kaymanlar (caiman), timsahlar (crocodile) ve garyaller (gharial) ailelerini kapsayan takımın Latince adı Crocodilia iken, timsahgiller ya da krokodilgiller dediğimiz ailenin Latince adı Crocodylidae’dir.

Timsahlar, kuşların yaşayan en yakın akrabalarıdır. Kuşlar ve timsahların birleşimine Archosauria denir. Günümüzde yaşayan timsahların esasında kuşlardan çok daha yakın akrabaları da olmuştur ancak bunların tamamının soyu tükenmiştir.

Timsahların Nesli Tükeniyor Mu?


Timsah teriminin tanımından ve timsahlardan bahsettikten sonra şimdi de timsahların neslinin tükenme nedenine bakalım. Bugünkü timsahlar, 200 milyon yıl önce Jurassic dönemindeki atalarına oldukça benzemektedirler. Tarih öncesi zamanlarda günümüzde göremediğimiz dinozor gibi devasa, bitki yiyici, hızlı koşanlar ve suda yaşamış diğer tip timsahlar görülmüştür. Timsahların evrim hızı genellikle yavaştır.

Fakat bazen çevre değişiminden kaynaklı olarak daha da hızlı evrimleşebilmektedirler. Özellikle, bazı yeni araştırmalar iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışı, vücut büyüklüklerinin artması ve buna bağlı olarak evrimleşme hızlarının arttığını öne sürmektedir.

Sonuç olarak timsahların sınırlı çeşitliliğinin ve bariz evrim eksikliğinin evrim oranının düşük olmasının bir sonucu olduğu söylenebilir. Timsahlar öyle ki bu çok etkili ve hayatta kalmak için değiştirmelerine gerek kalmayan çok yönlü bir vücut yapısını geliştirdiler.

Bu çok yönlülük timsahların dinozorları yok eden Kretase döneminin sonundaki meteor çarpmasında nasıl hayatta kaldıklarının bir açıklaması olabilir elbette. Timsahlar vücut ısılarını kontrol edemedikleri ve sıcaklığa ihtiyaç duydukları için genellikle sıcak ortamlarda daha iyi gelişirler. İşte bu durum da, dinozor çağı sırasında iklimin bugün olan iklimden daha sıcak olması nedeniyle belki de neden o çağda bugün gördüğümüzden daha fazla timsah çeşidinin olduğunu açıklayabilir.

Tarih öncesi timsahlardan neden bazılarının yok olup bazılarının olmadığına bakacak olursak: Evrimin kitlesel yok oluşlarıyla veya iklim değişikliği gibi dış etkenler tarafından yönlendirilmeleriyle açıklayabiliriz. Bu durum elverişli bir ortam bulana ve çevrenin yeni koşullarına uyum sağlayana kadar aynı kalacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası küresel ısınmayla beraber değişen iklimsel özellikler bazı hayvanların neslini tehlikeye atmaktadır. Tabi bu tükenmenin tek nedeni sadece küresel ısınma problemiyle alakalı değildir. Hayvanların yaşam alanlarını tahrip eden ve hayvan soylarını tehlikeye sokan diğer unsurlar olan bilinçsiz avlanma, sanayileşme, aşırı tüketim ve dünya üzerindeki aşırı dengesizlikler de diğer nedenlerden birkaçıdır.

“Dünyanın En Büyük Karnavalına Ev Sahipli Yapan Şehir” Başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.