İklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir.

Yaşadığımız alanın yok olması tehlikesi, gelecek kuşakların zor şartlar altında yaşayacakları gerçeği, herkesin bir an evvel elini taşın altına koyma gerekliliğini zorunlu kılıyor. Çünkü yıkıcı iklim değişikliğini durdurabilecek son nesil biziz. Her türlü bilgiye ve araca sahibiz, sadece politikacıların ve büyük iş insanlarının bu sese kulak vermesi gerekiyor.

İklim değişikliğinin uzun zamandır devam ettiğini ve bunun sorumlusunun insan eylemlerinde kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dünya’nın atmosferi, muhtemelen hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ısınıyor. Hatta bu değişim; hava değişimleri, iklimler, doğal ortamlar tüm canlıların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı bir şekilde değişiyor.

Yoksulluktan, açlıktan ve vahşi veya ender türlerin yok olmasına kadar dünyanın en büyük zorluklarından pek çoğu iklim değişikliğiyle daha da çok zorlaşıyor. Ve asıl acı olan nokta, bizler hiçbir şey yapmazsak işler daha da kötüleşecek.

Oysaki iklim üzerindeki etkiyi azaltabilecek ve dünyanın en savunmasız yerleri, insanları ve vahşi yaşam üzerindeki baskıları hafifletebilecek bilgi ve teknolojiye sahibiz. Sadece bu bilgi ve teknoloji, bu etkiyi azaltmak için kullanmamız gerekiyor.

Küresel Isınmaya Karşı

Küresel sıcaklıklar bir asırdan fazla bir süredir yükseliyordu, bu yükselme son birkaç yılda hızlanmaya başladı ve günümüz tarihinin kayıtlardaki en yüksek sıcaklıklarını kaydediyor. Bu da, Arktik deniz buzunun erimesi, uzun süreli ısı dalgaları oluşumu ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Enerji, tarım ve ormanları yok etmek için fosil yakıtları yakarak atmosfere karbondioksit salıyoruz.

Enerji üretmek için yakılan fosil yakıtlar ile atmosfere salınan karbondioksit; yok edilen ormanlar, yanlış tarım uygulamaları, seralar ve daha sayılabilecek yüzlerce sebep… Bunların sonucunda oluşan karbon emisyonları, sera etkisine neden olarak, ısıyı hapsediyor ve Dünya’yı doğal olarak olabileceğinden daha hızlı bir şekilde daha sıcak hale getiriyor.

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmamız, fosil yakıtları aşamalı olarak bırakmamız ve yenilenebilir enerjiye geçmemiz büyük bir önem taşıyor. Daha az enerji kullanmamız ve kullandığımız enerjide daha verimli olmamız, ormansızlaşmayla mücadele etmemiz ve daha az et yememiz gerekiyor. Et tüketimindeki artış, otlatmanın da artışına sebep olmakta ve aşırı otlatma Dünya’ya olumsuz yönde etki etmektedir.

Küresel ısınmanın önüne geçmenin ve karşı karşıya olduğumuz iklim krizini durdurmanın veya yavaşlatmanın en önemli ve en etkin yolu üretim tarzlarının ve doğayla ilişkilenme tarzlarının değişmesinde yatmaktadır. İnsanlara da büyük görevler düşmektedir fakat unutulmamalıdır k, küresel iklim krizine sebep olanlar daha çok büyük şirketlerdir. Su israfının %70’den fazlasına bu büyük şirketler sebep olmaktadır örneğin veya zararlı emisyonların salınmasına yine bu şirketlerin yanlış ve zararlı üretim tarzları sebep olmaktadır. Bu sebeple devletlerin de yönlendirmesi ile büyük şirketlerin bir an evvel üretim alışkanlıklarını değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Köpek Beslemenin Faydaları” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.