Ormanlar, insanlar ve gezegen için çok önemli bir rol oynar.

Net orman alanı kaybı 1990’dan bu yana önemli ölçüde azaldı ve maalesef ki bu durum endişe verici oranlarda gerçekleşmeye devam ediyor. 1990-2020 yılları arasında ise küresel orman alanı 178 milyon hektar azaldı ve bu yaklaşık Libya büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor.

Peki, ormanlar neden bu kadar önemli?

Ormanlar, Dünya’daki kara yüzeyinin üçte birini kaplar ve hidrolojik döngünün dengesini koruma, iklim düzenlemesine katkıda bulunma ve biyolojik çeşitliliği korumadaki birincil rolleri de dahil olmak üzere çeşitli çevresel faydalar sağlar.

Ekolojik perspektiften ayrı olarak, ekonomik perspektiften yapılan çalışmalar, orman kaynaklarının bir ulusun ekonomik büyümesine katkıda bulunabileceği ve orman örtüsünün korunmasının çeşitli tarım ve ormancılıkla ilgili faaliyetler için gerekli olduğu sonucuna varmaktadır. Aynı zamanda ormanlar, birçok insanın geçimini de destekler.

Gezegendeki herkesin ormanlarla bir şekilde teması olmuştur. Ormanların yaşamak için ihtiyacımız olan oksijeni sağladığını ve soluduğumuz karbondioksiti emdiğini de unutmayalım!

Ormanların sağlığı özünde insan sağlığı ile paraleldir, bu nedenle onları korumamız gereken birçok nedeni incelemek gerekir. Ormanların bizim için neler yapabileceğini daha fazla özetleyecek ve onları neden kaybetmeyi göze alamayacağımızı gösteren üç neden ise aşağıdaki gibidir:

Ormanlar iklim değişikliğinin etkilerini azaltırOrmanlar Neden Önemli?

İklim değişikliğinin etkilerini sınırlamanın önemli yollarından biri, atmosfere salınan karbon miktarını sınırlamaktır. Ağaçlar, fotosentez süreci aracılığıyla karbondioksiti emen ve onu hepimizin yaşaması için ihtiyaç duyduğu oksijene dönüştüren oldukça verimli bir karbon yakalama süreci sağlar. Ormanların 2000 yılından bu yana her yıl atmosferden ortalama 2 milyar metrik ton karbon çıkardığı tahmin ediliyor. Bu süreç, esas olarak fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbondioksitin atmosferde birikme oranını azaltarak iklim değişikliğini hafifletir.

Ormanlar birçok tür için yaşam alanı sağlar

Ormanlar, sadece bir ağaç koleksiyonundan ibaret değildir. Biyoçeşitlilik, belirli bir ekosistemde var olan yaşam formları ve türlerin aralığını ifade eder. En önemlisi, ormanlar, dünyadaki en çeşitli biyolojik alanlardan bazılarını temsil eden, gezegenlerin karasal biyolojik çeşitliliğinin %80’i için bir yaşam alanı sağlar. Ormansızlaşmanın artan etkisi, biyolojik çeşitliliğin korunması adına zorlukları da beraberinde getirir.

Ormanlar sağlığımızı ve sosyal refahımızı iyileştirir

Ormanların varlığı, herkese temiz hava, besleyici gıdalar, temiz su ve rekreasyon alanı dahil olmak üzere sağlık yararları sağlayan fiziksel ve zihinsel insan sağlığı koşullarını iyileştirmek için muazzam olanaklar sunar.
Sonuç olarak, ormanlar, çevresel kaygıların ele alınmasında, ekonomik ilerlemenin sağlanmasında ve sosyal kalkınmada çok önemlidir. Bu faktörler, gelecek nesiller için sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre sağlamak için ormanlarımızı korumamız gerektiğinin altını çizer. Basitçe söylemek gerekirse, onlar bizim yaşam kaynağımızdır ve onları kaybetmeyi göze alamayız.

Sağlıklı Yaşlanma” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.