“Sıfır israf (veya daha az israf) düşünülenin aksine, para biriktirmek için yapılan bir şey değildir. Bu, üretilen çöp miktarı önemli olduğu için yapılır ve oldukça büyük bir çevre sorununa karşı bir çözüm arayışıdır.”

Sıfır atık dünyasına girdiğinizde, birçok ürünün ne kadar anlamsız olduğunu anlarsınız. Daha az kullanmaya, daha az satın almaya ve ürünleri birbirinin yerine kullanmaya başlarsınız. Çok geçmeden kendinizi genel olarak daha az para harcarken bulursunuz. Hatta atık azaltmaya daha fazla odaklandığınızda banyo dolabınızdaki toplam ürün sayısının %50 azaldığını görebilirsiniz!

Sıfır atık, insanların çöp çıktılarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçladıkları bir yaşam tarzıdır. Bu, plastiğin, ambalajın yani çöpün olmadığı bir hayat anlamına gelir. Günümüzün tüketim toplumunda gerçekçi olmayan bir görev gibi görünse de, dünyanın her yerinden insanlar bunun yapılabilir olduğunu gösteriyor. Sıfır atık hareketinin liderleri, çöp kavramına yaklaşım biçimlerini yeniden değerlendirerek, dünyaya hepimizin çevremizi korumada bir fark yaratma yeteneğine sahip olduğunu öğretiyor.

Sıfır Atık Aslında Maliyetli DeğilGünlük olarak yarattığımız atıkların çoğu düzenli depolama alanlarına atılıyor. Basitçe söylemek gerekirse, çöplükler, atığın gömüldüğü ve daha sonra toprak veya alternatif bir malzeme ile kaplandığı yerdeki dev delikleri ifade ediyor. Ancak çöp sahalarıyla ilgili sorun, bu alanların çevre için korkunç etkiler yaratması. Çöplükler, önde gelen bir metan üreticisi olarak, toprağı kirletir ve küresel ısınmaya katkıda bulunan zararlı sera gazları yayar. İşte bu yüzden sıfır atık hareketi, herhangi bir çöp üretmeyi reddederek, ya da çöp üretimini minimize ederek çöp sahalarının gezegenimiz üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmeyi umar.

Sıfır atıkla yaşamaya çalışan herkes, her şeyin küçük yaşam değişiklikleri ile başlamak olduğunu söyleyecektir. İkinci el satın almak, yeniden kullanılabilir kaplar kullanmak ve yiyecek artıklarını kompostolamak gibi basit önlemler, düzenli olarak üretilen çöp miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Bazı büyük şirketler, atıklarını düzenli depolama alanlarına göndermekten kaçınmak için yakma gibi yöntemler kullanarak “çöp sahasına sıfır atık” yaklaşımını benimsediklerini iddia ederler. Zero Waste International Alliance (ZWIA) gibi çevre kuruluşlarına göre, bu, “sıfır atık” ifadesinin yanlış bir şekilde uygulanmasından ibaret. Çünkü sıfır atığın gerçek amacı yalnızca atıkları çöplüklerden uzak tutmak değil, daha ziyade “tüm kaynak çıkarma, tüketim ve atık yönetimi döngümüzü yeniden tasarlamaktır; böylece yol boyunca hiçbir noktada kaynak israf edilmemiş olur.”

Sıfır atık elbette çok büyük ve zorlu bir süreç. Öte yandan tamamen sıfır atığı taahhüt edecek durumda değilseniz bile bir fark yaratabilirsiniz! Yenilenebilir bir su şişesi kullanmak, kıyafetleri atmak yerine bağışlamak, sorunu en aza indirmeye yardımcı olmak adına çok küçük adımlar gibi görünse bile inanın çok şeyi değiştirir. Gezegenimizin yarısı sizin bilinç düzeyine erişşe, dakikada tüketilen plastik şişe sayısı 1 milyondan 500.000’e düşer!

Muzların pandemisi / Muz çiftliklerini yok eden mantar” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.