NN’de çeşitlilik ve kapsayıcılığa yönelik oldukça yalın bir yaklaşımımız var. Biz burada herkesi kucaklıyor; insanların hoş karşılandığı, değer verildiği ve saygı duyulduğu bir ortamı hep birlikte inşa ediyoruz.

Manifestomuz

NN’de bizim için çeşitlilik ve kapsayıcılık her zaman, herkes için geçerlidir.
Kendimiz olabileceğimiz bir yerdir burası.
Farklı fikirlerin cesurca paylaşıldığı, başkalarını olduğu gibi kabul etmek için önce kendimizi ortaya koyabildiğimiz bir yer!
Görünen, görünmeyen tüm farklılıklara ve renklere kucak açtığımız, bizi benzersiz kılan her özelliğimizle daha büyük ve güçlü hale geldiğimiz.

Burada biz birbirimize benziyoruz ama aynı değiliz.
Çünkü NN’de biz; bunun en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz.
Farklılıklar bizim gücümüz. Biz NN’de seninle birlikteyiz.

Bizim için Önce Sen, “Çünkü Başka Sen Yok”!

NN’de neyi temsil ediyoruz?

Hepimiz birbirimize benziyoruz ama asla aynı değiliz. Biz NN’de bunun en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz!

Biz neye benzediğimizden, nereden geldiğimizden ya da kimi sevdiğimizden bağımsız olarak tüm insanlığı kucakladığımızda şirketimizin en güçlü haline gelebileceğini biliyoruz. Bu nedenle de NN’de; çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve herkes için eşit fırsatların yer aldığı bir duruş sergiliyoruz.

Farklılıklar bizim gücümüz!

“Önce Sen, Çünkü Başka Sen Yok”

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I)

Önce Çeşitlilik

NN’de çeşitlilik, farklılık gösterdiğimiz tüm yönleri kapsar. Yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken ve görünür diğer engeller kadar görünmeyen farklılıklarımızı da içerir. Bu özelliklerin bazıları gözle görünür olabilir ancak tüm hikayeyi anlatmazlar. Görünmez çeşitlilik, göze çarpmayan farklılıklarımızdır. Eğitim, görüşler, cinsel yönelim, doğduğumuz ülke, din, nöroçeşitlilik, konuşulan diller ve inanç sistemleri gibi yüzeyin altındaki unsurlar kim olduğumuzu etkiler.

Çeşitlilik, her insanın benzersizliğini tanımak ve hepimizin getirdiği değeri takdir etmekle ilgilidir. Bizi benzersiz kılan farklılıkları kabul ettiğimizde ve bunları kutladığımızda, bireyler, ekipler ve şirket olarak başarılı olmak için daha fazla güçleniriz.

Önce Kapsayıcılık

NN’e dahil olmak, farklılıklara saygı duymak, değer vermek ve hepimizin geliştiği bir iş yerini ve kültürü teşvik etmek anlamına gelir. Bu, insanların desteklenmesi, saygı görmesi, dahil hissetmesi, söz sahibi olması, kişisel ve mesleki hedefleri doğrultusunda beceri ve yeteneklerini geliştirmesinin kolaylaşması anlamına gelir. Kapsayıcılık her zaman ve herkes için geçerlidir. Bu nedenle, benzerliklerimiz ve farklılıklarımız ne olursa olsun herkes kapsayıcılığın bir parçasıdır.

NN’de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, ekiplerimizi şekillendirme, liderlerimizi geliştirme ve her meslektaşımız için uygun bir şirket yaratma isteğimizin temelini oluşturuyor. Bu şekilde, müşteri tabanımızın ve topluluklarımızın çeşitliliğini yansıtan bir iş gücü geliştirebiliyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık “ben” ile başlar!

NN içinde çeşitliliği teşvik etmek, hepimizin benzersizliğiyle gurur duyabileceği ve bunu ifade etmek için cesaretlenebileceği bir yer oluşturmaktır. Bu nedenle çeşitlilik içeriden başlar. Başkalarında farklı ve benzersiz olanı karşılayabilmeden önce kendimizde benzersiz olanı tanıyabilmemizle ilgili hale gelir.

Bazılarımız için bu, ayağa kalkmak ve konuşmak, fikirleri ve deneyimleri paylaşma cesaretini çağırmak anlamına gelirken; bazılarımız için de açık bir şekilde, sabır ve empati ile dinlemek, diyaloğa elverişli bir ortam yaratmak anlamına gelir.

Hepimiz için soru sormak, cevaplara saygı duymak, farklı bakış açılarına ve yeni içgörülere açık olmak ve birbirimizin katkılarını takdir etmek NN için önemlidir.

Tam da bu sebeple biz Önce Sen derken aslında herkesin önce ben demesini istiyoruz. NN’de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ben ile başlar ve herkese yayılır.

Neyi başarmak istiyoruz?

Şirketimizin parçası olduğu birbirinden eşsiz toplulukları temsil etmesini ve yansıtmasını istiyoruz. Bu nedenle de çeşitlilik ve kapsayıcılığın yaptığımız işin doğal bir parçası olmasını sağlıyor; çalışma şeklimize ve IK süreçlerimize dahil edilmesi konusunda üstümüze düşen sorumluluğu alıyoruz Biz bu konuda kendimize meydan okuyoruz.

“Anlattığımızdan daha fazlasını dinliyor aksiyon alıyoruz!”

NN’de biz Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ın sadece konuşarak hayatımıza uyarlayabileceğimiz bir kavram olmadığını biliyoruz. Bunun için de çalışma arkadaşlarımızla bir araya geliyor, onları dinliyor, anlattığımızdan daha fazlasını dinleyerek aksiyonlar alıyoruz.

Örneğin, aldığımız kararlardan sadece biriyle doğum iznimizi 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Bununla birlikte babalık iznimizi de 1 haftadan 3 haftaya çıkararak bu alanda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdik. Biz bu şekilde yerimizde saymadan, bahsettiğimiz sorumluluğu çalışma arkadaşlarımızla da paylaşarak onlar için harekete geçmeye devam edeceğiz!

 

 

NN’li Kadınlar

Çalısanlarımızın aile hayatındaki sorumluluklarının bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ediyor ve ebeveynlerin iş – yaşam dengesini destekliyoruz. Bu doğrultuda NN’de;

 

 

“Önce Sen” diyor; kadınları bilinçlendiriyoruz!

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte başlattığımız “Önce Sen Farkındalık Hareketi” projemiz sayesinde meme kanserine karşı farkındalık oluşturuyor, kadınlara meme kanseri hakkında eğitimler vererek bilinçlendiriyor ve erken teşhisin önemini anlatarak gerektiğinde ücretsiz psikososyal destek sağlıyoruz. Irk, din, dil, cinsiyet ve cinsel yönelim fark etmeksizin tüm kadınları önemsiyor ve bu doğrultuda genç ve deneyimli kadınları iş yaşamının her alanında destekliyoruz.

 

*Bu bilgiler NN Group resmi sitesinden alınmıştır. ​