Orion Takımyıldızı, yer aldığı Ekvator bölgesine doğrudan bakıldığı zaman dört tanesi dörtgen şeklinde, Orion kuşağı adı verilen üç tanesi ise bu dörtgen içerisinde yer alan eğik bir çizgide sıralanmış, toplam olarak yedi yıldızdan meydana gelir. İnsanlık tarihi, Orion takımyıldızı ile birden fazla kez kesişmiştir. İlk çağlardan bu yana Güneş, Ay, Merkür ve Venüs gibi gökcisimleri gibi insanlığın dikkatini üzerine çekmiştir.

Mitolojide Orion takımyıldızı ile ilgili birden fazla efsanevi hikâye bulunur. Orion takımyıldızı, Deniz Tanrısı Poseidon ile Girit kralı olan Minos’un kızı Euryale’nin de oğludur. Heybetli bir boyuta sahip olan Orion’un çok güzel bir yüzü vardır. Poseidon, Orion’a deniz üzerinde yürüyebilme yeteneği vermiştir. Bir elinde kırılmaz bir sopa, diğer elinde ise aslan derisi taşır. Ancak Orion’un başı sürekli kadınlarla derde girer. Bir gün Merope’ye kur yapar ancak on elde edemez.

Ertesin gün çok içerek sarhoş olur ve Merope’ye saldırır. Kral Oinopion Orion’un Merope’ye saldırması sebebiyle onu kör eder. Ardından Orion, Hephaistos’un çekiç seslerini duyar ve demir tanrısından yardım ister. Hephaistos ona doğuya gitmesini ve güneşin iyileştirici ışınlarını yüzüne denk getirmesini öğütler. Gözlerinin güneşin iyileştirici özelliği ile yeniden görebileceğini uman Orion doğuya doğru, Lemnos adasına gider ve gerçekten Hephaistos’un dediği gibi görme yetisini yeniden kazanır.

Orion Takım Yıldızı EfsaneleriMitolojiye göre Orion, bir akrep topluğu tarafından sokularak yaşamını kaybeder. Akrep aslında Scorpio takımyıldızıdır. Bazı efsanelerde akrebin yer tanrısı Gaia tarafından, bazılarında da Av ya da Ay Tanrıçası Artemis tarafından, hayvanları avladığı için Orion’u öldürmek amacıyla gönderildiğine inanılır.

Başka bir efsanede ise Orion, Artemis’e yanlış davranır ve Artemis kendisini öldürmek için akrep yollar. Ancak Orion ve Scorpio bir türlü karşılaşmaz. Çünkü bu iki yıldız birbirlerine zıt konumdadır. Biri doğarken diğer batar ve bu sayede asla birbirleriyle savaşamazlar.

Orion’un ölümü hakkındaki diğer bir efsane ise Av Tanrıçası Artemis ile nişanlı oldukları zaman Apollon’un bu evliliğe karşı çıkmasıdır. Apollon, Artemis’e çok kötü bir oyun oynar. Artemis çok iyi bir ok atıcısıdır. Bir gün denizde bir karaltıyı vurmak üzerine iddiaya girerler ve Artemis daha ilk atışta hedefi vurur. Fakat vurduğu nişanlısı Orion’dur. Bu olayın sonrasında aynı zamanda Ay Tanrıçası da olan Artemis içindeki acıyı bir türlü susturamaz; bu nedenle ay bu kadar soğuk ve yaşamın olmadığı bir yer haline gelir.

Artemis, Orion’un cansız bedenini gümüş Ay arabasına koyar ve gökyüzüne taşır. Orion’un yıldızlarının en parlak yıldızlar olmasının sebebi ise Artemis’in özel olarak karanlık bir konum seçmesindendir.

Kaynak: britannica.com/topic/Orion-Greek-mythology

Ödem atmanın basit yolları” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Öğren kategorisine geri dönebilirsiniz.