Atatürk, kadınlara yaklaşımı ile dikkat çeken bir liderdir. Her ortamda kadınların medeni, siyasi ve kültürel haklarını savunmuştur. Erkeklerle eşit olmalarını sağlayacak modern devrimlerle kendini dünyaya hayran bırakmıştır. Çağdaş ve modern bir toplum için kadınların; özgür bir vatandaş olarak haklarının tanınması ve haklarına saygı duyulması gerektiğini göstermiştir.

Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk, dünyada, devrimleri ile her alanda ihmal edilen Türk kadınına sosyal ve siyasal haklar kazandıran bir önder olarak tanınmaktadır. Kadın erkek demeden Türk halkının bir bütün olarak mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı esnasında ve sonrasında Türk kadınının fedakar katkılarını görmezden gelmemiş, kahraman Türk kadınlarının mücadelesini her ortamda takdir etmiştir. Siyasal ve sosyal haklarını kullanan kadının insanlığa mutluluk ve saygınlık getireceğine inanan Atatürk, Türk kadınının dünyada barış ve güvenlik için örnek olmasını ve iş hayatında aktif olarak yer almasını istemiştir.

Atatürk ve Kadın HaklarıAtatürk’ün Türk Kadınına Verdiği Haklar

Atatürk, Türk kadınının toplumsal konumunda bazı devrimler yaparak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamıştır.

Atatürk’ün Türk kadınına verdiği hakla şunlardır;

  • 1926 tarihli Medeni Kanun, Türk kadınına, aile ve toplum hayatında batılı ülkelerden daha geniş haklar vermiştir.
  • Medeni Kanun, erkeğin çok eşlilik ve tek taraflı boşanma hakkına ilişkin düzenlemeleri kaldırmış ve kadınlara boşanma, velayet ve malları üzerinde tasarruf hakkı verilmiştir. Böylece kadınlar aile ve toplum hayatında erkeklerle eşit bir statü kazanmıştır.
  • 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kadınlar, eğitimde erkeklerle eşit bir statü elde etmiştir.
  • 1928 yılında Türk kadınının görev almadığı avukatlık mesleğine kadınlar da katılmıştır.
  • 1928 tarihli, Türk kadın doktorların 10 sene müddetle mecburi hizmetten muafiyetleri hakkında kanun, kadınların tıbba ilgisini artırmış; 1930 yılından itibaren kadın doktorlar görev yapmaya başlamıştır.
  • 1936 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu, kadınların çalışma hayatına düzenleme getirmiştir.
  • 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu ile kadınlara, belediye meclislerine üye seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar, bu hakkı 1934 yılından itibaren kullanmaya başlamıştır.
  • Dünyada ilk uluslararası kadın kongresi, 18 Nisan 1935 tarihinde Atatürk’ün himayesinde İstanbul’da toplanmıştır.

Dünya Atatürk için ne dedi?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Önemse kategorisine geri dönebilirsiniz.